Hướng dẫn tạo thảm sử dụng SketchUp + Vray

Sketchup tutorial: How to create a fur carpet using Sketchup + Vray
This is one way to create a fur carpet very simple and effective.
– Advantage: Modeling very light and can be replace any carpet map without changing material parameters: Displacement, bum ….
– Disadvantage: Using Displacement features makes the process of calculating long Lightcache because surfaces appear Displacement. However, that is a small problem for pc with high performance
 
Hướng dẫn cách tạo một tấm thảm lông bằng Sketchup + Vray
Đây là một trong những cách tạo ra tấm thảm lông đơn giản mà hiệu quả.
– Ưu điểm: Dựng hình nhẹ và thay thế được map thảm bất kỳ mà không cần thay đổi thông số vật liệu Displacement ,bum….
– Nhược điểm: Dùng tính năng Displacement khiến quá trình tính toán Lightcache khá lâu vì xuất hiện nhiều bề mặt Displacement. Điều đó sẽ là vấn đề nhỏ cho những máy có cấu hình cao.. 
 
Hình ảnh tham khảo: 
 
 
 
 
 
Cách làm : 
1. Các bạn sử dụng Plugin Artisan để dựng hình một tấm thảm. cố gắng làm mềm một chút và độ nhăn giống thực tế 
2. Áp vật liệu bất kì vào tấm thảm rồi thiết lập thông số Vray 
3. Thay thế Map vật liệu bằng ảnh bất kỳ. sử dụng Plugin SketUV để điều chỉnh ảnh map cho khớp với thảm.
 
Link download Plugin :
 

 
Mọi thắc mắc trao đổi trực tiếp: