Hướng dẫn chi tiết cách thiết lập setting và ánh sáng cho 1 phòng ngủ

Video hướng dẫn chi tiết cách thiết lập setting và ánh sáng cho 1 phòng ngủ đảm bảo ai cũng mê chỉ với 10 phút
-Vray 2.0 Sketchup 2015 (No Shop)

Link model thực hành : https://www.fshare.vn/file/SD6HLCNWBJHH